Kurumsal

Satış Sözleşmesi

GENEL ŞARTLAR

A - DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI

Soo Travel Ltd. Şti.  (Mondial Tourisme Fransa) Uçuşları

1. Uçuştan 8 gün öncesine kadar yapılan tarih değişikliklerinde yön ve kişi başı 35 Euro değişiklik ücreti ve tarife farkı ayrıca tahsil edilir, iade yapılmaz.

2. Uçuştan 3-7 gün öncesine kadar yapılan tarih değişiklikleri için yön ve kişi başı 85 Euro değişiklik ücreti ve tarife farkı ayrıca tahsil edilir, fark iadesi yapılmaz.

3. Son 72 saat içinde herhangi bir iptal/iade/değişiklik yapılamaz.

4. Yukarıdaki koşullar sadece Mondial Tourisme uçuşları için geçerlidir. 

5. Tarifeli uçuşlarda ve diğer firmalarının şartlarına göre farklılık gösterir.

 

Diğer Uçuşlar
Mondial Tourisme Fransa uçuşları dışında kalan diğer uçuşlarımızda yapılacak tarih değişikliği koşulları ve tarih değişikliğine bağlı ücret değişiklikleri havayolu şirketine göre değişebilmektedir. Uçuşunuz öncesi detaylı bilgiye bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

B - İPTAL ŞARTLARI

Soo Travel Ltd. Şti. (Mondial Tourisme Fransa) Uçuşları

1. Uçuştan 8 gün öncesine kadar yapılan iptaller kişi ve yön başı 35 Euro iptal ücreti alınır.

2. 3-7 gün arası 85 Euro kişi ve yön olarak uygulanır.

3. Son 72 saat içinde herhangi bir iptal/iade/değişiklik yapılamaz.

4. Yukarıdaki koşullar sadece Mondial Tourisme uçuşları için geçerlidir. 

5. Tarifeli uçuşlarda ve diğer havayolu firmalarının şartlarına göre farklılık gösterir.Diğer Uçuşlar

Mondial Tourisme Fransa uçuşları dışında kalan diğer uçuşlarımızda iptal koşulları ve iptale bağlı alınan ücretler havayolu şirketine göre değişebilmektedir. Uçuşunuz öncesi detaylı bilgiye bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.


KONFİRMASYON

Uçuş saatlerinde çeşitli sebeplerle değişiklik olabilir. Bu nedenle yolcularımız rezervasyon esnasındaki bilgilerde yer alan uçuş kalkış saatlerini, uçuştan 48 saat öncesinde, Türkiye'de 0212 970 03 04, Fransa'da ise 0826 963 030 numaralı telefonları arayarak teyit etmelidirler.

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI

1. Bu sözleşme dâhilinde kullanılan “bilet” deyimi yolcu biletini ve bagaj makbuzunu ifade eder. İşbu sözleşme koşulları ve uyarılar biletin ayrılmaz bir parçasıdır; “taşıyıcı” deyimi taşıma sözleşmesi uyarınca yolcuyu veya bagajını taşımayı üstlenen veya bu hava taşımasına ilişkin diğer hizmetlerde bulunan tüm hava yolu taşıyıcılarını ifade eder. “Varşova Konvansiyonu”, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova’da imzalanan Uluslararası Hava Taşımasına ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme veya bu sözleşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Protokolünü ifade eder ve hangisi uygulanabilir ise onun kuralları geçerli olur.

2. Bu bilet uyarınca gerçekleştirilen taşıma, Varşova Konvansiyonunca tanımlanmış bir “uluslararası taşıma” kapsamına girdiğinde veya bir ulusal yasanın anılan Konvansiyonun hükümlerini yine Konvansiyonda tanımlandığı biçimiyle uluslararası olmayan taşımalara da uygulanmasını sağladığında, söz konusu Konvansiyonca saptanmış ve sorumlulukla ilgili kural ve sınırlamalara bağlıdır.

3. Yukarıda belirtilen hususlara aykırı olmadıkça, taşıyıcının gerçekleştirdiği her taşıma ve diğer her hizmet işbu bilet üzerinde yer alan olan koşullara ve uygulanabilir ücret tarifelerine tabidir; bunlar istek üzerine taşıyıcının bürolarında görülebilir.

4. Taşıyıcının sorumluluğunu kaldıran veya sınırlandıran koşullar, taşıyıcının acenteleri, personeli veya temsilcileri ile taşıyıcı tarafından taşıma için uçağı kullanılan herhangi bir şahsın ve bu şahsın acenteleri, personeli ve temsilcilerinin de lehine uygulanır.

5. Kayıtlı bagaj, bagaj makbuzunun hamiline teslim edilir. Taşınan bagajın hasar görmesi halinde şikâyet, hasarın anlaşılmasından sonra derhal veya teslim anından itibaren en geç yedi gün içinde yazılı olarak taşıyıcıya yapılmalıdır; gecikme durumunda şikâyet bagajın teslim tarihinden itibaren yirmi bir gün içinde yapılmalıdır.

6. Bu biletin geçerlilik süresi uçuş sözleşmesinde öngörülen seyahatle sınırlıdır.

7. Taşıyıcı yolcu ve bagajları makul bir çabuklukla taşımak için her tür çabayı göstermeyi üstlenir. Hareket saatleri garanti edilmediği gibi işbu sözleşmeye de dâhil değildirler. Taşıyıcı gerektiğinde, önceden haber vermeksizin başka taşıyıcıları veya başka uçakları kullanabilir, bilette gösterilen aktarma yerlerini değiştirebilir veya aktarma yapmayabilir. Taşıyıcı bağlantılı seferlere dair için hiçbir sorumluluk üstlenmez.

8. Yolcu seyahate ilişkin resmi mevzuata uymak, çıkış, giriş belgeleri ile diğer gerekli belgeleri göstermek ve taşıyıcının saptadığı zamanda veya bir zaman saptanmamışsa, hareket işlemlerini tamamlamaya yetecek kadar erken havaalanında bulunmak zorundadır.

9. Taşıyıcının hiçbir acentesi, personeli veya temsilcisi bu sözleşmenin hükümlerini değiştirmeye veya kaldırmaya yetkili kılınmamıştır.


HAVA TAŞIMACISININ YOLCULAR VE BAGAJLARINA KARŞI SORUMLULUĞU

İşbu bilgilendirme notu, Avrupa Topluluğu yasalarının ve Montréal Sözleşmesi’nin de gerektirdiği gibi, Avrupa Topluluğu’nun Hava taşımacıları tarafından uygulanan sorumluluk kurallarını özetlemektedir.

Ölüm veya yaralanma halinde tazminat
Bir yolcunun ölümü veya yaralanması halinde hiçbir sınır konmamıştır. Bu çerçevede Avrupa Topluluğu’ndaki hava taşımacısının sorumluluğu 100 000 DTS'ye (yaklaşık 123.000 Euro) kadar çıkabilmektedir. Bu tutar, ölen ya da yaralanan kişinin kusuru veya dikkatsizliğinden kaynaklanmadığı, hava taşımacılığı sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza sonucunda oluşan ölüm veya vücut lezyonu içindir. 100.000 DTS'nin üzerindeki cezalar için hava taşımacısı, ihmalkarlık yapmamış olduğunu, kusurlu olmadığını ve hasarların üçüncü bir kişiden kaynaklandığını kanıtlayarak sorumluluğunu azaltabilir veya uzaklaştırabilir.

Avansların ödenmesi
Bir yolcunun ölümü veya yaralanması halinde, hava taşımacısı, tazminat konusu kişinin kimliğinin belirlenmesinden itibaren 15 gün içerisinde o kişinin yakınlarına ilk masraflarını karşılayabilmeleri için bir avans ödemek zorundadır. Ölüm halinde ödeyeceği bu avans 16.000 DTS (yaklaşık 20.000 Euro'dan) daha az olamaz. Bu avans, taşıyıcının sorumluluğu üstlenmiş olduğu anlamına gelmez ve ileride ödenecek olan olası tutarlardan düşülecektir. Ancak bu tazminatı tahsil eden kişinin bu tazminatı almaya yetkili olmadığı kanıtlanırsa avansın geri ödenmesi gerekecektir. Aynı şekilde meydana gelen kazanın, kurbanın kendi suçundan veya ihmalkârlığından meydana geldiği kanıtlanırsa da avansın geri ödenmesi gerekecektir.

Yolcuların gecikmesi

Taşıyıcı, yolcuların taşımasında meydana gelen gecikmelerden dolayı sorumludur; ancak bu tür gecikmelern olmaması için tüm tedbirleri almışsa ya da bu tür gecikmelerin önlenmesi imkansızsa taşıyıcı sorumlu olmayacaktır. Bu durumda taşıyıcının sorumluluğu 4.150 DTS (yaklaşık 5.100 Euro) tutarıyla sınırlandırılmıştır.

Bagajların gecikmesi
Taşıyıcı, bagajların taşınmasında meydana gelen gecikmelerden sorumludur; ancak bu gecikmeleri önlemek için tüm tedbirleri almışsa veya bu tür tedbirlerin alınması imkansızsa, taşıyıcı bundan sorumlu tutulamaz. Bu durumda sorumluluk 1.000 DTS (yaklaşık 1.230 Euro) tutarıyla sınırlandırılmıştır.

Bagajların kaybolması, hasar görmesi veya imha olması

Taşıyıcı, imha olan,kaybolan veya hasar gören bagajlardan sorumludur ve bu sorumluluk her bir yolcu için 1.000 DTS ( yaklaşık 1.230 Euro) tutarıyla sınırlandırılmıştır. Kaybolma taşıyıcının hatasından kaynaklanmıyor olsa bile, taşıyıcı, bagajların hasar görmüş olmaması koşuluyla bagajların kaybolmasından sorumludur. Kaydedilmemiş bagajlar söz konusu olduğunda, taşımacı yalnızca suçlu bulunursa sorumlu addedilir.

Bagajlar için daha yüksek sorumluluk sınırları
Değeri 1.000 DTS (yaklaşık 1.230 Euro'dan) yüksek olan bagajlarda, daha yüksek bir tazminat sınırından yararlanabilmek için yolcu bunları uçağa binmeden önce havacılık firmasına önceden bildirmelidir ve bunun için özel bir beyanda bulunmak ve ek bir ücret ödemek zorundadır.

Bagajlarla ilgili şikâyetler

İlgili yolcu, hasar gören, geciken,imha olan veya kaybolan bagajlar hakkında taşımacıya yazılı olarak şikayette bulunmalıdır ve bu şikayetini bagajlar kendisine iade edildiği günden itibaren, hasarlıysa en geç yedi gün, gecikme halinde ise en geç 21 gün içerisinde sunmalıdır.

Sözleşmenin yapıldığı taşıyıcı ile uçuşu gerçekleştiren taşıyıcının sorumlulukları

Uçuşu gerçekleştiren taşıyıcı ile sözleşmenin yapıldığı taşıyıcı aynı şirket değilse, yolcu her ikisine şikayette veya talepte bulunabilir.Bir hava taşımacısının adı veya kod numarası uçak biletinin üzerinde belirtilmişse bu taşıyıcı sözleşmenin akdedildiği taraftır.

Temyiz Süresi

Her türlü tazminat davası, uçağın varış tarihinden veya varmış olması gereken tarihten itibaren, en geç iki yıl içerisinde açılmış olmalıdır.

Yukarıda açıklanan kuralların esası
Yukarıda açıklanan kurallar Avrupa Topluluğu’nda CEI 2027/97 sayılı Yönerge ile uygulamaya konan ve CEI 889/2002 sayılı kararla değiştirilmiş olan ve Üye Ülkelerin ulusal yasalarıyla da uygulamaya konan, 28 Mayıs 1999 tarihli Montréal Sözleşmesine dayanmaktadırlar.


DİKKAT

İşbu bilgilendirme notu bir şikâyet temeli oluşturamaz ne de Avrupa Topluluğu’nun yasalarının veya Montréal Sözleşmesi’nin bir yorumunu oluşturamaz ve taşımacı ile yolcu arasında akdedilmiş bir sözleşme değerinde değildir. İşbu bilgilendirme notunun içeriği taşımacının bir taahhüdü olarak addedilemez.


KAYBEDİLMİŞ BAGAJLARLA İLGİLİ BİLGİLER

Taşımacı, aşağıda belirtilen ve kaydedilmiş bagajlarınızda bulunabilecek taşımacıya bildirilen veya bildirilmeyen, boyutları kurallara uygun bir el bagajında tutulması gereken bu eşyalardan sorumlu tutulamaz: Bozulabilen ilaçlar ve maddeler, paralar, dövizler, mücevherler, sanat eserleri, kıymetli madenler, gümüş eşyalar, pahalı giysiler, kıymetli eşyalar veya diğer değerli objeler, kırılabilecek eşyalar, optik veya fotoğraf aletleri, elektronik ve/veya telekomünikasyon malzemeleri veya aletleri, müzik aletleri, pasaportlar ve kimlik belgeleri, numuneler, iş evrakları, el yazmaları, kişileştirilmiş değerli kâğıtlar ve nakit paralar. Bazı değerli eşyalar için ek bir değer beyan edilemez, bu konularda daha fazla bilgi istiyorsanız taşımacı ile görüşün.


KAYIT (CHECK-IN)

Belirtilen sınır saatinin sonrasında kayıt (uçağa biniş) garanti edilemez. Kaydınızı en az sınır saatinden 60 dakika öncesinden yapmış olmanız gerekmektedir.


LÜTFEN DİKKAT

Bu belge yalnızca bir uçuş sözleşmesiyle birlikte geçerlidir. Yolcunun seyahatinin çıkış ülkesinden başka bir ülkede son bulması veya orada aktarma yapması durumunda Varşova Konvansiyonu uygulanır. Bu Konvansiyon ölüm veya bedensel yaralanma, bagajın kaybı veya hasar görmesi ile ilgili olarak taşıyıcının sorumluluğunu düzenler ve birçok hallerde sınırlandırır. Taşıma sözleşmesi ayrıca taşıyıcının, uçuş sözleşmesinde yer alan çıkış, varış ve aktarma yerlerine bakılmaksızın tüm seyahat güzergâhları için uygulanan genel taşıma koşullarına göre düzenlenir. Bu genel taşıma koşulları taşıyıcının bürolarında mevcuttur, yolcular bu koşullar hakkında istedikleri bilgileri söz konusu bürolardan edinebilirler.

*“İşbu Sözleşmenin Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk ve/veya anlam farklılığı olduğu takdirde, Türkçe versiyonu geçerli kabul edilir.”

Cafébilet, Soo Travel Dmc Seyahat Acentası / Soo Travel Ltd Şti'nin tescilli markasıdır.

Copyright © 2005-2024 Cafébilet.com. Tüm Hakları Saklıdır.

Paris İstanbul
Paris İstanbul