Yardım

Bebek ve Çocuk Yolcular

Seyahatin başladığı gün 3 yaşına erişmemiş (0-24 ay) bebek, yolcu olarak kabul edilir.

0-2 yaş arası bebekler, kucakta seyahat ederler.  Bebek yolcu kabulü ve taşıma kurallarına göre; doğumundan sonraki ilk 7 gününü bitirmemiş bebekler, sağlıkları açısından istisnai bir durum olmadıkça, ebeveynleri ile olsa dahi uçuşa kabul edilmez. Sağlık açısından istisna arz eden bebeklerin taşınması, ancak doktor raporu ile gerçekleştirilir. Uçuş içi emniyet kuralları gereği bir yetişkin en fazla bir bebeğe refakat edebilir. Bebek arabalarına check-in sırasında bagaj etiketi takılarak, kargo bölümünde taşınır. Taşınması ücrete tabi değildir. Uçuşlarımızda kuvözde bebek taşınmaz.

 

8 günlük - 3 yaşından gün almamış bebek yolcular:

Ebeveyn / yetkili kişi ile seyahat edebilir.

Koltuk verilmez.

Refakat kabin memuru verilmez.

 

3 yaşından gün almış çocuk yolcular 

Yalnız başına seyahat edemezler. 

Ebeveyn / yetkili kişi ile seyahat edebilir.

Refakat kabin memuru verilmez.

Refakatsiz seyahat edecek olan çocuk yolcuların seyahati, ebeveyn veya kanuni temsilcisinin iznine bağlıdır. Refakatsiz Çocuk Taşıma Yetki Belgesi formu doldurulur, ebeveyn veya kanuni temsilcisine imzalattırılır. Refakatsiz çocuk uçağın kalkış saatinde yer personeli tarafından uçağa götürülerek, kabin amirine teslim edilir. Bu süre içerisinde çocuğun ailesi veya kanuni temsilcisinin havaalanında beklemesi gerekmektedir. İniş istasyonunda çocuk, kabin görevlisi tarafından yer personeline teslim edilir. Yer personeli, çocuğu almaya yetkili kişiye teslim eder.

 
Uçuşlarımızda seyahat edecek çocuk ve bebeklere uygulanacak ücretler hakkında web sitemizden bilgi alabilirsiniz.

Cafébilet, Soo Travel Dmc Seyahat Acentası / Soo Travel Ltd Şti'nin tescilli markasıdır.

Copyright © 2005-2024 Cafébilet.com. Tüm Hakları Saklıdır.

Paris İstanbul
Paris İstanbul